Serviceloven, sanseintegration, behandling og rådgivning - del 1

Jeg har længe haft et ønske om at få samlet lovens snørklede formuleringer og tolkninger i et sprog og en genkendelig kontekst for alle os, der har dyre udgifter til sansemotorisk behandling af vores børn. Vi er færdige med forløb.
Da 5-10% af alle børn har sansemotoriske problemer i et varierende omfang vil der være et behov for, at forældre kan læse om og vide hvilke rettigheder de har i henhold til Serviceloven til diagnosticering og behandling af sansemtoriske problemer og de mange udgifter der kan følge med i kølvandet.

Serviceloven kan læses og hentes på http://www.retsinfo.dk/

Rådgivning
Vi starter med Servicelovens paragraf  § 11:

"Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre.


Forældre til børn med sansemotoriske problemer er i Serviceloven garanteret en lovmæssig ret til at få gratis bistand til løsning af de vanskeligheder der opstår i en familie, når et barn udviser adfærd, der er relateret til sansemotoriske problemer. Problemet er bare, at der i mange kommuner ikke eksisterer den mulighed. PPR´s psykologer har ikke altid viden og indsigt i hvad sanseintegration har af betydning for barnets trivsel, adfærd, indlæring og velbefindende. Læser du på denne blog fordi du ikke ved, hvor du skal gå hen med dine behov for råd og vejledning så henvend dig til familieafdelingen i din pågældende kommune og kræv den rådgivning har ret til efter § 11.

Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.


Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

Som vi forældre til børn med problemer med sanseintegration ved, så kan vores børn have varierende problemer med adfærd i form af manglende/nedsat evne til at agere hensigtsmæssigt med andre børn, da deres sanseapperat er på konstant overarbejde. De udmattes hurtigere, ængstes, trættes, udmattes og har en klar nedsat udholdenhed. Deres vanskeligheder giver en betydelig nedsat fysisk funktionsevne, da deres grundmotoriske færdigheder er umodne og mangler automatiserede bevægelser. Det kan give store vanskeligheder i forhold til at være fysisk aktive med andre børn. Børnene kan være aggressive, enkelte er udadreagerende eller de kan være tilbageholdende, ængstelige og introverte som min søn var i allerhøjeste grad inden han gennemgik træning, træning og atter træning.

Jeg kan kun råde forældre til insisterende at opsøge familieafdelingen/PPR og blive ved med at henvise til Servicelovens § 11, stk. 3 da der ingen tvivl om, at kommunen SKAL tilbyde jer gratis råd og vejledning. Basta.

Rådgivningen skal bl.a. indeholde vejledning om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til hjælpemidler og behandling. De skal hjælpe med at videresende ansøgninger til rette instans og oplyse jer om klagemuligheder.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Mon Kommunalbestyrelserne i de danske kommuner overhovedet kender Servicelovens § 11, stk 4 kan jeg kun gisne om. Jeg håber det, da det er af afgørende betydning for de familier, der rammes af de udfordringer børn med sansemotoriske problemer oplever.Du kan læse fortsættelsen af denne artikel her

http://sanseintegration.blogspot.com/2010/10/serviceloven-sanseintegration.html og sidste del her

http://sanseintegration.blogspot.com/2010/10/serviceloven-sanseintegration_03.html