Serviceloven, sanseintegration, behandling og rådgivning - del 2

Så er del 2 af den lange artikel om Serviceloven, sanseintegration, behandling og rådgivning klar til at blive beskrevet i denne del af artiklen.

Inden du læser denne artikel vil jeg anbefale dig at læse del 1 på http://sanseintegration.blogspot.com/2010/09/serviceloven-sanseintegration-og.html#more da denne artikel er skrevet en naturlig rækkefølge efter del 1.

Servicelovens aktuelle ordlyd kan læses på http://www.retsinfo.dk/.
Del 1 omhandlede primært dine rettigheder som forældre i forhold til den rådgivning du er berettiget til efter Serviceloven, når du har et barn med sansemotoriske problemer. Der kan du orientere dig, da rettighederne i forhold til rådgivning er grundigt beskrevne i den første del artiklen. Når vi som forældre får et barn med sansemotoriske problemer bliver vi ofte rådvilde, midt i bekymringerne, og ved ikke helt, hvor vi skal starte eller slutte.

Denne del 2 vil primært handle om dine rettigheder i forhold til behandling.

Behandling
Vi starter med Servicelovens § 11, stk 3." Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner."

Som det tydeligt fremgår skal diagnosticering og behandling af fysiske og psykiske nedsatte funktionsevner behandles gratis efter Servicelovens lovmæssige forskrifter. Problemet er blot, at rigtigt mange kommuner ikke har den fornødne faglige viden, ekspertise og indsigt i hvordan sansemotoriske problemer afspejler sig i barnets adfærd og hvordan man kan behandle disse problemer effektivt igennem den rette grundmotoriske træning. Står du i den situation, at du har fået et mangelfuldt eller fejlagtigt svar fra kommunens familieafdeling/PPR om dine rettigheder til gratis dianogsticering og behandling af dit barns sansemotoriske problemer vil jeg kraftigt opfordre dig til, med lovens bogstav i hånd, at insistere høfligt og insisterende på at kommunen overholder Servicelovens  11, stk. 3. Får du ikke et ordentligt svar eller en bevilling i hånden kan du klage over kommunens afgørelse. Mere herom i et senere indlæg.

Har kommunen ikke de rette terapeuter ansat kan du søge din sagsbehandler/familiebehandler hos familieafdelingen om at få behandlingen betalt. Her er er det er rigtigt godt råd at ansøge INDEN udredning/diagnosticering og behandling sættes i gang. Mange kommune praktiserer at give afslag på refundering af behandlingsudgifter, hvis der ikke er søgt inden behandling sættes i gang, selvom der ikke er et lovmedholdeligt grundlag herfor. Så hvis du vil spare dig selv for endnu mere bøvl end du allerede har så prøv at huske på dette gode råd.

Når kommunen/kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde den rette kvalificerede hjælp i forhold til at have ansat egne terapeuter, der kan tilbyde kvalificering rådgivning er kommunen forpligtet til at betale for den udredning, diagnosticering og behandling de er forpligtet til at yde i henhold til Servicelovens § 11.

I artiklens 3 og sidste del vil Servicelovens muligheder for behandling af udgifter, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste blive beskrevet. Jeg vil også kort oplyse om klagemuligheder over kommunens afgørelse, hvis man ikke er tilfreds med den oplysning, rådgivning og bevilling man har fået som forælder til et barn med sansemotoriske problemer.

Her kan du læse del 3 og sidste del af artiklen http://sanseintegration.blogspot.com/2010/10/serviceloven-sanseintegration_03.html