Sensitive børn og tanker om skoleskift

Dette indlæg vil handle om de overvejelser man kan have i forbindelse med skoleskift som forælder til et sensitivt barn og om hvordan et totalt skift i skolemiljø kan få afgørende betydning for dit sensitive barns trivsel.


Trives dit sensitive barn ikke i sit nuværende skolemiljø? Årsagerne kan være mange og komplekse. Det essentielle er, at du skal reagere som forælder, hvis dit sensitive barn klager over dårlig trivsel igennem længere tid. Det kan være en yderst kompleks og svær situation at være i. Dårlig trivsel i skolen hos det sensitive barn kan påvirke hele familien ganske betydeligt. Består familien af flere børn kan det betyde en skævvridning i forhold til fordeling af opmærksomhed og tålmodighed søskendeflokken imellem. Derfor bør vi som forældre til sensitive børn reagere, når vores børn ikke trives.

Hvad der skal til før vi som forældre bør overveje et skoleskift til vores sensitive børn

 • Dårlig trivsel igennem længere tid
 • Når dialog med lærer, skoleinspektør eller forældre ikke fører til radikale forandringer for det sensitive barn.
 • Når dit sensitive barn græder og ikke vil i skole
 • Når dit sensitive barn mobbes og udelukkes
 • Når dit sensitive barn bliver fysisk overfaldet eller forulempet
 • Når dit sensitive barn ikke kan sove af frygt for næste skoledag
 • Når dit sensitive barn reagerer med at trække sig tilbage og ikke vil deltage i noget socialt
 • Når dit sensitive barn ikke vil gå til fritidsinteresser længere
 • Når du som forælder igennem måneder bliver ringet op i skoletiden af dit sensitive barn, som er ked af det
 • Når dit sensitive barn mister tilliden til de pædagoger og lærere, der er omkring barnet i skoletiden
 • Når der er så meget uro i klassen, at det forstyrrer læringsmiljøet
 • Når dit sensitive barn ser frem til ferier fordi det så kan være i fred for voldelige klassekammerater
 • Når dit sensitive barn selv beder om at flytte skole
Tjeklisten kan være længere end dette. Måske er der nogle andre forhold, der gør sig gældende for i sær de sensitive piger.

Hvordan gør vi et skoleskift til en god oplevelse for vores sensitive barn

Har I som forældre taget den store afgørelse, at jeres barn skal skifte skole, så er der flere områder, hvor I kan forberede jeres sensitive barn på skoleskiftet. Vær kritisk og undersøgende i jeres vurdering, når I skal finde et nyt skoletilbud til jeres sensitive barn. Spørg ind til de spørgsmål I har til den kommende klasselærer og inspektør. Er dialogen god og anerkendende? Er klassen god og hvordan er tyngden af børn med særlige og udadreagerende vanskeligheder? Lad eventuelt jeres sensitive barn komme på besøg i den nye klasse inden det endelige skoleskift.

Er I sikre på jeres valg, så flyt jeres sensitive barn hurtigst muligt. Lad være med at vente. Er bekymringerne overvældende og omfattende for jeres sensitive barns sikkerhed og føler I, at jeres sensitive barns trivsel er alvorligt truet, så flyt. Lyt til instinkterne og vid, at forælder kender barnet bedst og dermed kan et skoleskift være det, der er afgørende i forhold til at jeres barn kan komme i trivsel igen.

Når et skoleskift er en positiv oplevelse
Et skoleskift kan være af afgørende betydning for trivsel. Det kan få afgørende betydning for barnets udvikling og potentiale. Et skoleskift kan betyde, at barnet trives langt bedre,  får mange nye venner og det akutte stress, der var årsagen til skoleskiftet vil være ændret. Du vil opleve, at dit barn igen har lyst til at deltage i sociale arrangementer, lave legeaftaler, sover roligt om natten, kan bruge sin energi positivt på at lære og udvikle sig fagligt og personligt. Den tryghed og tillid frigør kræfter til de udviklingsområder, som sensitive børn kan have særligt brug for at lære - at sige fra på en ordentlig og tydelig måde.