Problemer med den taktile sans hos skolebørn

Jeg har længe tænkt, at jeg vil skrive et indlæg om de neurologiske årsagsforklaringer på sansemotoriske problemer. Der findes mange gode og detaljerede artikler på nettet, men de er lavet på rent faglige facts og jeg har ofte manglet en artikel, der kobler den sansemotoriske faktuelle viden med de symptomer man oplever som forælder.


Symptomer, der kan være til stor frustration og sorg, da barnet tydeligt har nogle områder, hvor de klarer sig dårligere end "almindelige børn" og hvor de skal kæmpe mere for at klare basale daglige udfordringer end andre børn.

Sansemotoriske problemer ses hos 5-10% af alle børnene i en årgang. Tallet ses at være svagt stigende år fra år og årsagerne er mange. Flere for tidligt fødte børn overlever, der diagnosticeres flere børn med neurologiske udviklingsforstyrrelser hvoraf sansemotoriske problemer ses som en del af det samlede diagnoseproblematik

Det kan være svært at finde litteratur om emnet. Jeg har selv søgt efter det og fandt enkelte faglige artikler på nettet. Problemer med taktilskyhed beskrives som ofte som problematik i en autismeforstyrrelse eller ADD/ADHD problematik. Har skolebarnet "kun" problemer med sansemotorik/taktilskyhed kan det være svært at finde egnet litteratur om det.

Jeg vil i et andet indlæg gå i dybden med de fysiologiske aspekter af de sansemotoriske problematikker, men vil kort her skitsere, at de sansemotoriske problemer er forankret i forstyrrelser indenfor 3 områder: Den vestibulære, den taktile og kinæstetiske sans

Børn med en dårligt fungerende taktilsans kan reagerere med voldsomme følelsesudbrud, når strømperne sidder forkert eller der var mærker fra tøjet, der kradsede i nakken. Acryl, uld og polyester kan føles meget ubehageligt på kroppen og barnet kan få "nedbrud" og græde utrøsteligt over, at sokker kan stramme og gøre ondt i huden.

Den taktile sans er defineret ud fra de sanseceller i huden, der registrerer varme, kulde, tryk, berøring og smerte. Har du undret dig over, hvorfor dit barn undgår fysisk kontakt? Så kan en umoden taktilsans være årsagen.

Symptomerne på en dårligt fungerende taktilsans hos skolebørn kan være følgende_

 ikke begejstret for at komme i bad


hader berøring af ansigt og hoved


kan konstant have madrester undermunden under spisning uden at kunne ikke mærke det


hade at gå med bare tæer i sand


foretrække langærmede bluser og bukser på  de varmeste sommerdage


undgår fysisk berøring med andre


bliver meget påvirket af et mærke i blusen


alt tøj skal være i bomuld


en bluse med blot lidt acryl kun udløse et "nedsmeltningsanfald"


foretrækker ofte at gå alene rundt


sidder uroligt på stolen


kan have lidt koncentrationsproblemer

Disse vanskeligheder kan vise sig ved at at barnet falder over sine egne ben. De kan slingre på cyklen i en grad, som gør dem farlige i trafikken. De kan have en dårlig fornemmelse af højre og venstre, blive hurtigere udmattet, mangle lateralitet, trække sig i de fysisk prægede lege med kammeraterne.

Det kan være svært for lærerne i skolen at opdage disse problematikker, hvis barnet ikke er udadreagerende og drillende. Barnet kan have en god empatisk evne, hvilket hvilket kan være særdeles kontraindicerende på en problematik relateret til en udviklingsforstyrrelse. Derfor var det utroligt svært at finde relevant materiale jeg kunne forholde mig til, da min søn ikke havde problemer med empati, indlevelse og refleksion.