Særligt sensitive børn og venskaber

Venskaber for særligt sensitive børn
Venskaber er vigtige. Fra dit barn er ca. 3 år vil det være i stand til at begynde at danne relationer til glæde og udvikling med andre børn. Det er er livsforlængende og nyttigt at have venskaber. De særligt sensitive børn har også brug for at have venner for at udvikle deres sociale kompetencer.


Venskaber betyder meget i børns hverdag. Venskaber er en del af børns måde at socialisere sig på, og de tiltrækkes helt basalt af hinanden og hinandens leg. Venskabet er et fællesskab, som bør have gode betingelser for at opstå og udvikle sig. Venskaber findes i forskellige udgaver og variationer. Nedenfor vil jeg særligt skitsere de forhold der kan gøre sig gældende for særligt sensitive børn og deres venskaber.


Venskaber for særligt sensitive børn kan være svære, men meget dybe og givende når relationen lykkes. Særligt sensitive børn vil som oftest være yderst loyale, hengivne og trofaste i forhold til de få venner, de lukker helt ind i hjertet. Som et særligt sensitivt barn kan det være svært at forstå, at andre børn har en mere "overfladisk" og "flydende" tilgang til venskaber. Særligt sensitive børn er ofte mere refleksive og modne i deres tilgang til et venskab, hvilket kan give en ulighed i den hengivenhed, der kendetegner venskabet.


Fælles lege og interesser
For særligt sensitive børn er særlige interesser og lege forbindes mulighed for venskab igennem legen. Særligt sensitive børn kan ofte blive overstimulerede i legen med andre børn, men igennem lege og interesser kan særligt sensitive børn finde frem til andre børn de ønsker at indgå venskab med. Uanset om dit særligt sensitive barn er i børnehave- eller skolealderen er det nødvendigt at have venner. Særligt sensitive børn er ofte gode til at være i deres eget selskab, men venskaber giver socialisering, samarbejde, udholdenhed og flere andre vigtige parametre, der er nødvendige for at blive et livsdueligt menneske. Min personlige holdning er derfor, at vi som forældre til særligt sensitive børn skal sørge for at støtte de venskaber vores børn har.

Venskabets betydning for trivsel

•Venskaber skaber glæde, energi og mening med tilværelsen

•Venskaber skaber tryghed: En ven er et værn mod andre, der vil drille, eller en forbundsfælle i forhold til de voksne

•Venskaber giver mulighed for at afprøve en mængde følelser indenfor trygge rammer: kærlighed, jalousi, savn, vrede, glæde, og mange andre

•Venskaber binder børnenes verden sammen: Vennerne kan være både i institutionen, med hjemme og lege og gå til samme fritidsaktivitet

•Venskaber er fællesreference og vidensdeling: børnene gør sig erfaringer sammen, og hver for sig, som de deler med hinanden

•Venskaber opøver sociale kompetencer: man lærer at forhandle, at finde sine grænser, at stå på sin ret, at indgå forlig, at blive uvenner og forenes igen

Sociale kompetencer og særligt sensitive børn
Sociale kompetencer er som oftest det sensitive barns positive egenskaber. Det sensitive barn er en god, loyal, hengiven, omgængelig og rar ven. Men det sensitive barn tænker også dybere, påvirkes dybere, bliver hurtigere udmattet og det skal man som forældre respektere. Dog er det min personlige overbevisning, det bedste vi kan gøre for de særligt sensitive børn er at hjælpe dem til at udvikle, opsøge og være sammen med andre børn. Er dit særligt sensitive barn introvert skal du finde balancen mellem at skubbe dit barn ud i verden samtidigt med at barnet kan få sin ro til at bearbejde de mange stimuli i sansesystemet. Sociale kompetencer er fundamentet for at klare sig i en hård og ikke-sensitiv verden.

I senere indlæg vil jeg lave flere praktisk anvendelige forslag til at støtte op omkring særligt sensitive børns venskaber i både børnehave- og skolealderen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Læg meget gerne en kommentar med dine spørgsmål eller erfaringer. Jeg svarer alle.