Når stress reduceres øges det sensitive barns faglige potentialer

Trives dit sensitive barn i sit nuværende skoletilbud? Er barnet ved godt mod og er glad for at gå i skole? Oplever du som forælder til et sensitivt barn, at barnet får udtrykt sit fulde faglige potentiale?
Eller er du som forælder i tvivl om hvorvidt dit barn har mulighed for at opnå sit faglige potentiale i sit nuværende skoletilbud?


Som forældre til sensitive børn må vi erkende, at vores børn kræver nogle rolige og gode rammer i skolemiljøet for at de kan trives. Uro, manglende social trivsel eller angst for udadreagerende klassekammerater kan betyde, at det sensitive barn ikke kan udnytte sit fulde potentiale og i nogle komplekse og dårligt fungerende undervisningsmiljøer kan dette være svært for læreren at opdage. Måske har du som forælder oplevet, at der er en divergens imellem det potentiale som du mener, at dit sensitive barn i virkeligheden har i forhold til den opfattelse som barnets lærere eller lærer kan have?

Læreren er kompetent på sit felt, men vi er som forældre kompetente i forhold til vores vurdering af om barnet har de optimale muligheder i læringsmiljøet for at lære hvad det skal.

Måske har du oplevet, at dit barns lærer har indstillet til, at der skal tages kontakt til PPR uden at du på nogen måde er enig fordi du som forælder oplever, at årsagen til dit sensitive barns ikke kan udnytte sit faglige potentiale, primært findes i lærinsmiljøet? Så kan det føles som en ensom og nærmest lammende situation, hvis du ikke er enig i den vurdering, men hold ud og vær objektiv. Søg information, overvej skoleskift, sæt dig grundigt ind i reglerne omkring en eventuel kontakt til PPR.

Et skift til et mere overskueligt, roligt og velfungerende skolemiljø kan have afgørende betydning for dit barns sensitive trivsel og faglige standpunkt. Hvis dit barn kan fokusere og kanalisere sin opmærksomhed omkring "at lære" uden at skulle være ængstelig, nervøs eller bange for stride pigekonstellationer eller udadreagerende voldelige drenge, så kan der ske dramatiske ændringer i forhold til hvad der kan ændres i deres faglige standpunkt.

Midt i et kaos kan det være svært at bevare overblikket og presset kan være enormt, men husk, at vi forældre til sensitive børn er de mest kompetente i forhold til at vide, hvad der er bedst for vores børn. Samarbejd med skolen, men vær kritiske og hold fast i, at I vil respekteres og mødes som forældre til sensitive børn, der ved bedst.