Sensitive børn - valg af børnehave

Sensitive børns ekstra følsomhed for lyde, dufte, stemninger og øgede sensivitet er ikke altid foreneligt med den type børnehaver, der eksisterer i dag. Der er ofte tale om store institutioner, hvor 100 børn ikke ualmindeligt. Disse børn er ganske vist fordelt på forskellige stuer, men det giver en øget belastning for det sensitive barn at skulle forholde sig til alle disse massive bombardementer af indtryk dagen lang.


Når du vælger børnehave til dit sensitive barn er det en god idé at forsøge at finde en mindre børnehave, hvor der er god plads - både ude og inde. Der skal gerne være små rum, kroge, afskærmninger og andre nicher, hvor dit barn vil have mulighed for at søge hen, når der er behov for en lille pause fra støjen, larmen og alle kravene.

Vælg aldrig en af disse institutioner, hvor man har bygget det hele ud i ét med store vinduer, højt til loftet og små legepladser. Sanseindtrykkene kan være ganske overvældende og svære at filtrere for de sensitive børn.

Hvis I som forældre på nogen måde kan tilrettelægge dagen, så jeres sensitive barn får færre timer i børnehave, så gør det! Arranger jer med bedsteforældre, andre forældre, barnepige, gå nogle få timer ned i tid på arbejde, hvis det er muligt. Dagligdagen i en børnehave er meget udmattende for et sensitivt barn. Det vil være en stor udfordring oog på sigt stresse et sensitivt barn at skulle være i børnehave fra kl. 8-16 hver eneste dag. Jeg ved, at det kan være svært at få til at hænge sammen for jer som forældre, men bare at du nu læser denne artikel, tyder på, at du har nået erkendelsen af, at dit sensitive barn måske bør have nogle kortere dage, hvis det kan lade sig gøre.

Vælg et sted, hvor pædagogerne er åbne og interesserede i at indsamle viden om sensitive børn. De skal være åbne og villige i forhold til dialog omkring jeres barn. Hvis I fornemmer, at det er et dårligt sted, så flyt jeres barn! Den stemning I måske kan fornemme vil jeres sensitive barn mærke intensivt og blive negativt påvirket af. Spørg meget ind til deres pædagogik. Bruger de skæld ud med at råbe eller irettesætte med høj stemmeføring, så find et andet sted! Jeres sensitive barn vil reagere med trods, blive ekstremt ulykkelig og i dårlig trivsel. Sensitive børn kan ikke tåle råbende voksne, de bliver ekstremt stressede og "døve" overfor det. De kan ikke omsætte den råbende voksens ord til den handling den voksne vil have. De hører kun råbene, der slår som slag mod deres trommehinder. Accepter aldrig, at en pædagog råber af jeres barn!

Fortsættes i del 2 -->