Sensitive børn og skolevalg

Har du et sensitivt barn, der skal i skole? Det er ikke nogen let opgave. De senere år er tendensen i de danske folkeskoler, at klassekvotienterne er øget dramatisk, hvilket på ingen måde er foreneligt med de fleste sensitive børns behov for at kunne udvikle deres mange potentialer under hensigtsmæssige forhold.

Særligt i de første skoleår er sensitive børn meget afhængige af, at deres behov for at trække sig tilbage, lade mentalt op, fordøje de mange indtryk fra andre børn, lærere, larm og støj fra en klasse kan imødekommes. Det kan være en udfordring for de sensitive børn at skulle udvikle sig i et meget støjfyldt og kaotisk miljø som en skole kan repræsentere. Frikvarterer, mange børn i klassen og den store voldsomme skolegård er en heftig oplevelse for mange sensitive børn.

Min søn går i en mindre skole med en fastsat klassekvotient som er noget mindre end i folkeskolen. Som forældre bør du gøre dig nogle overvejelser i forhold til hvad du ønsker for dit sensitive barn. At skulle vælge skole kan være rigtigt vanskeligt - i sær, hvis du bor i et område, hvor der ikke er mange muligheder repræsenteret. Sensitive børn i større byer har en større grad af valgfrihed i mellem store og små folkeskoler, friskoler og andre privatskoler, hvor klassekvotienten ofte er mindre.

Bor du i et mindre befolket område med én eller få skoler bør du undersøge forholdene nærmere? Er lærerne og pædagogerne åbne og visionære og anerkender de begrebet "sensitive børn"? Ser det helt håbløst ud bør du overveje andre muligheder i forhold til skolevalg lidt længere væk fra bopælen selvom det kan give andre logistiske udfordringer.

  • Vær i sær opmærksom på klassekvotienten
  • Vælg gerne en mindre og overskuelig skole
  • Kontakt lærere og pædagoger på skolen
  • Er der økonomi til det bør I måske overveje en mindre privat eller friskole
Skolen har afgørende indflydelse på vort fremtidige liv, uddannelsesvalg og ikke mindst bør rammerne for at sikre en god udvikling af de sensitive børns potentialer til gavn for dem selv og samfundet.