Når sensitive børn konkurrerer med sig selv

Som du måske har erfaret er det ikke altid let for sensitive børn i konkurrencesport. De kan være motorisk klodsede, have svært ved at overskue de mange sideløbende og hurtige processer, der foregår i holdsport. Der kan være problemer med at udholde den intense smerte et voldsomt sammenstød med et andet barn kan betyde. Da sensitive børn ofte kan være meget fysiske sensitive kan denne smerte føles uudholdelig. De sensitive børn føler også ofte inderligt og dybfølt med deres kammerater, hvis de slår sig på banen.

Da holdsport ikke er en speciel god sport for sensitive børn kan det være svært at finde andre muligheder. Ofte kan svømning, karate eller andre individuelle sportsgrene være en vej ind i forhold til at lære at konkurrere med sig selv.

Skal sensitive børn lære at konkurrere? Ja, det er et svar med mange perspektiver. Min personlige holdning er, at vi bør ruste de sensitive børn bedst muligt til verden derude, hvor konkurrence foregår på alle planer. Det er forkert at ignorere den kendsgerning, men hvordan kombinerer vi så det yderst sensitive med at skulle konkurrere?

Jeg har ikke det gyldne svar, men min sensitive søn har lært det i forhold til sig selv. Han konkurrerer nu i svømning, løb og karate. Han har nået en alder, hvor det er muligt at reflektere kognitivt over de eventuelle nederlag og smerter han får undervejs og ved, at det er midlertidigt og at det går over igen. Det er en utrolig vigtig erfaring og er nødvendigt for at kunne bygge videre på.