Særligt sensitive børns sensitivitet kan trænes

Er du forælder til et særligt sensitivt barn bør du overveje om det er muligt at træne dit barns sensitivitet. Der findes efterhånden en stigende mængde litteratur i forhold til sensitive børn, men det faglige fokus har noget ensidigt, da det som oftest handler om at beskytte de sensitive børn mod for mange sanseindtryk.

Verden ER sanseindtryk. Verden af i dag er travl og vi bombarderes hele tiden med krav om at forholde os til alt muligt. Sådan er virkeligheden og gør vi ikke vores sensitive børn en bjørnetjeneste ved ikke at ruste dem til verden.

En af livets succesparametre er at kunne danne netværk og sociale relationer i alle livets forhold. Det kan lyde provokerende, men fakta er, at betingelserne for at kunne klare sig godt og få et godt liv i denne verdens hurtige omskiftelighed er, at man kan begå sig socialt i mange kontekster.

Flere års træning har reduceret og trænet begge problemer så intensivt, at vi nu meget sjældent oplever problemer.

I den forbindelse har den særlige sensivitet også været i fokus. Der er en stigende bevidsthed om særligt sensitive børn, hvilket er rigtigt godt. Jeg har læst meget om særligt sensivitet og gang på gang slår det mig - at sensitive børns muligheder for at klare sig i denne ikke-sensitive verden ikke altid styrkes ved, at fokus kun er på at beskytte dem mod verdens mange sanseindtryk. For verden ER sanseindtryk. Verden i dag har travlt og vi bombarderes hele tiden med krav om at skulle forholde os til alt muligt. Sådan ER virkeligheden og gør vi ikke vores børn en bjørnetjeneste ved ikke at ruste dem til det?
-->

Vi har haft et særligt fokus på at træne min særligt sensitive søns udholdenhed i sociale relationer igennem det sidste år. Det kan lyde provokerende, men fakta er, at betingelserne for at kunne klare sig og få et godt liv i denne verdens hurtige omskiftelighed er, at du kan begå dig socialt i mange kontekster og sammenhænge. Det er i arbejdslivet, privatlivet og i andre relationer vi glider ind og ud af.

På min søn har det virket. Han er i dag meget social og alle mine bekymringer, som du kan læse om her på bloggen i forhold til hans sociale relationer, er væk. Han er i de sidste år blevet "tvunget" - kærligt, blidt og bestemt - ud i verden ved bl.a. legeaftaler og mange sociale arrangementer. Vi har givet ham tid til at trække sig tilbage, men også trænet hans sociale kompetencer på det helt lavpraktiske niveau - som selv at ringe til hans kammerater for at lave en legeaftale. I dag er fakta, at jeg kan se, at han er meget glad for at være sammen med sine venner. Han har flere tætte venskaber, der betyder alt for ham og bliver i dag selv opsøgt af både klassekammerater og venner på vejen i forhold til at lege.

Ja, vi har rummet ham og givet ham plads til at være den han er, men børn er utroligt robuste og tilpasningsdygtige og vi har valgt at have fokus på at træne den særlige sensitivitet for at sikre ham optimale betingelser i verden fremover.

At skåne sensitive børn for meget kan i sidste ende gøre dem en bjørnetjeneste for verden er derude. -->