Nye regler om tabt arbejdsfortjeneste pr. 01.01.2011

Der har hidtil været mulighed  få sit reelle indtægtstab dækket ved tabt arbejdsfortjeneste. Der er desværre sket en væsentlig forringelse, da der er kommet nye regler på området. Dem kan du læse om her:
Fra 1. januar 2011 kommer der loft over den hjælp, som forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste, hvis de forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det sker som en følge af den genopretningsplan, regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti. Her kan du læse om den betydning, reglerne får:

Hvis du og din familie har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, bliver I ikke berørt af de nye regler. Jeres økonomi vil være den samme som nu. Det gælder uanset, hvor meget du/I har fået udbetalt i løbet af året. For jer gælder de gamle regler, så længe I fortsat er i ordningen.

Har du ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste i 2010, men først får den bevilget i 2011, vil du også være omfattet af de gamle regler. Forslaget gælder kun for nye ansøgninger efter 1. januar 2011. Det betyder, at alle familier i fremtiden kender de økonomiske vilkår ved ordningen, inden man ansøger.

For nye ansøgninger efter 1. januar 2011 bliver der et loft på 230.964 kr. på tabt arbejdsfortjeneste, hvis man får ydelsen på fuld tid.

Det betyder:

• Hvis man for eksempel tjener 228.000 kr. og får bevilget tabt arbejdsfortjeneste, bliver man ikke berørt af de nye regler. Her får man fortsat fuld lønkompensation.

• Hvis man for eksempel tjener 225.000 kr. om året og får bevilget tabt arbejdsfortjeneste i 10 timer om ugen, bliver man heller ikke berørt, fordi lønnen ligger under loftet.

• Hvis man for eksempel tjener 550.000 kr. om året og får tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, betyder loftet, at man får udbetalt et beløb på 230.964 kr. som erstatning for lønnen.

• Hvis man for eksempel tjener 700.000 kr. og får tabt arbejdsfortjeneste i fem timer om ugen, får man udbetalt fem timers erstatning for sin løn beregnet ud fra loftet på 230.964 eller 19.247 kr. pr. måned. Det vil sige, at beregningsgrundlaget for de ugentlige timer på tabt arbejdsfortjeneste bliver nedsat i forhold til ens løn.

Hvis forældreparret har delt tabt arbejdsfortjeneste i 2010 – kan parret fortsætte med det på de gamle regler. Det er også muligt at dele tabt arbejdsfortjeneste med de nye regler.

Der bliver ikke ændret på andre ordninger serviceloven. I kan fortsat modtage merudgiftsydelse og andre støtte- og hjælpeforanstaltninger.

Fakta:

Tabt arbejdsfortjeneste er en handicapkompenserende ydelse efter servicelovens § 42.

For at blive visiteret til ydelsen skal man have et barn med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Ydelsen kan udmåles fra få timer om ugen og op til fuld tid.

I 2009 var der ca. 18.800, der i løbet af året modtog tabt arbejdsfortjeneste.

I 2009 blev der udbetalt 1,24 mia. kr. i tabt arbejdsfortjeneste.

Kilde: Rafaelcentret.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Læg meget gerne en kommentar med dine spørgsmål eller erfaringer. Jeg svarer alle.