Sanseintegration og planlægning af udredning og behandling

Har du brug for økonomisk refusion af dine udgifter i forbindelse med udgifterne til behandling af dit barns sansemotoriske problemer - så er du faktisk berettiget til det efter Serviceloven
Det kan være forbundet med mange økonomiske omkostninger med at konstateret og behandlet dit barns sansemotoriske problemer. Træningen er ofte dyr og desværre er tilbuddene fra de forskellige kommuner særdeles svingende. I enkelte kommuner findes der ergo/fysioteraputer med særligt forstand på sansemotoriske problemer, planlægning af træning og tilbud om træning.

Jeg har desværre hørt om flere tilfælde hvor børn med rene sansemotoriske problemer UDEN andre neurologiske problematikker såsom autisme eller ADHD/ADD ikke kan få tilbud om træning, bevilling af tabt arbejdsfortjeneste og dækning af udgifterne. Ja, jeg formoder også, at børn der har fået konstateret ADHD/ADD og/eller autisme kan have problemer med at få bevilget den kompensation de har ret til henhold til Serviceloven. Det har jeg dog ikke læst sikre eksempler på, men ved at læse på forummet på http://www.adhd.dk/ er der desværre mange, der fortæller ganske triste historier om den kamp det ofte er at skulle samarbejde med PPR oven i sorgen og den daglige kamp for at hjælpe deres børn bedst muligt trods deres omfattende neurologiske handicap.


Derfor får du her følgende gode råd:

  • Har du fået mistanke om at dit barn har sansemotoriske problemer (går jeg ud fra eftersom du læser med her) så kontakt pædagoger i dit barns dagtilbud
  • Hvis pædagogerne allerede har en mistanke om sansemotoriske problemer så få en afklarende samtale med dem om hvilken plan I skal følge
  • Kontakt sundhedsplejerske eller PPR - alene eller i samarbejde med pædagogerne
  • Husk, at du er dit barns advokat. Du er den hovedansvarlige for, at dit barns bliver ordentligt udredt og diagnosticeret
  • Accepter ikke ventetid hos PPR. Hvis du kan og selv har overskuddet til det så læs på denne blog og se om der er et indlæg, der kan hjælpe dig videre
  • Vær klar over, at det kan være særdeles svært at få hjælp efter Serviceloven hvis du I starter på udredning og behandling inden du har fået en bevilling fra PPR
  • Vi kunne ikke få hjælp. Derfor gik vi i gang med det samme
Vær klar over, at det er dyrt! Udredning, behandling og opfølgning kan løbe op i adskillig tusinde kroner. Vi måtte selv finansere kr. 18.000. Det har været alle pengene værd, men det er ikke sikkert, at alle familier kan rejse så mange penge. Derfor vil jeg i et kommende indlæg fortælle helt konkret om økonomiske muligheder for dækning af udgifter via Serviceloven.

Men giv ikke op. Der er masser af håb forude for dit barn og jer som familie