Problemer med sanseintegration - kendetegn


I løbet af de sidste 2 år har jeg beskæftiget mig meget med sanseintegration. Når dit barn er ramt af sanseintegration er det ofte en problemstilling, der er udsprunget af andre udviklingsmæssige vanskeligheder. Problemer med sanseintegration ses ofte hos børn med ADHD, Asperger, ADD og andre neurologiske udviklingsforstyrrelser.
Det kan være svært at afklare at finde ud af de vanskeligheder, der kendetegner en klar beskrivelse af problemer med sanseintegration. Det er ikke altid synligt for hverken pædagoger eller klasselærer i skolen. Ofte har et barn med sanseintegrationsproblemer ingen vanskeligheder med det sociale samspil. De kan være empatiske og indlevende i forhold til andre menneskers følelser, hvilket på ingen måde er kendetegnende for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.


Kendetegn
Hos det helt spæde barn kan sanseintegrationsproblemerne vise sig ved et øget følsomhed overfor lyde, lugte og andre sansepåvirkninger. Er det spæde barn født blot få uger for tidligt kan tarmsystemet være umodent og give grundlag for udvikling af kolik og øgede smerter hos det spæde barn. Da min søn var spæd var der ingen, der havde skrevet om begrebet "High-need" børn, hvilket ville have været en stor hjælp i forhold til at forstå og rumme de mange skrigeture. "High-need" babyer gør højlydt opmærksom på deres behov og kan være svære at stille tilfredse med andet en tæt kropskontakt.

Et umodent tarmsystem betyder, at enzymerne i tarmen ikke er færdigtudviklede og dermed kan mælken ikke nedbrydes og spaltes fuldstændigt i tarmsystemet. Det kan også være en medvirkende faktor til kolik. Det spæde barn kan have mange ubehagelige skrigeture, som er kendetegnet ved, at benene trækkes op under maven i et tydeligt ubehag, afføringen kan være ildelugtende og det lille spæde ansigt trækker sig sammen i ubehag og smerte.

I tumlingealderen kan problemer med sanseintegration også vise sig ved, at barnet hader at køre bil. De kan græde hjerteskærende fordi bilens bevægelser provokerer kvalme og svimmelhed. Det kan være en særdeles ubehagelig oplevelse for barnets umodne vestibulære sans. Barnet kan have svært ved at spise pænt langt op i børnehavealderen, have svært ved at holde på kniv og gaffel, vælte vand ved måltiderne, sove uroligt og have en ustabil søvnrytme. Det kan også vise sig ved, at barnet ikke bryder sig om at have mærker i tøjet fordi de "kradser" i huden.

Hos nogle tumlinger viser problemer med sanseintegration sig ved, at der ikke ses at være nogen fornemmelser eller angst for bl.a. højder. Tumlingen kan også finde på at kravle overalt, pille i alt og højlydt skrige sin utilfredshed ud over at blive begrænset i friheden. Andre tumlinger har det modsatte problem. De går meget sent, kan ikke løbe, er bange for højder og tør ikke rutche på legepladsen.

Tumlinger ved sanseintegrationsproblemer er ofte utroligt kærlige og vedholdende. De kan have en veludviklet form for humor meget tidligt i livet. De kan være nemme at køre ind i vuggestue uden at knytte sig synderligt til pædagogerne. De kan være meget selektive i deres kontakt.

Der kan ses at være en udpræget følsomhed for strømper med elastikker, ubehag ved uldtøj, vil ikke gå med bare tæer eller have elastik i bukserne.

Sprogudvikling


Der kan ses en forsinket sproglig udvikling i forhold til det ekspressive sprog. Det kan give nogle voldsomme frustrationsudbrud i 1-3 års alderen fordi barnet ikke kan sætte ord på sine ønsker.

Opsummering
Husk, at disse ovenfor nævnte eksempler er baseret på en enkelt historie. Kendetegn på sanseintegratoriske problemer kan være vidt forskellige og ikke én historie er ens. Ved at fortælle om disse ovenstående eksemper, som er baseret på egne erfaringerer der måske elementer, du kan genkende. Jeg håber, at det kan være med til at hjælpe dig på vej som forælder, pædagog eller lærer, hvis du har mistanke om, at et barn i din sfære har sansemotoriske problemer.