Særligt sensitive børn har 3 fordele

Nu er det dælme på tide med et positivt indlæg!

Der er utroligt mange fordele ved at være et særligt sensitivt barn. Der er ikke kun ulemper og skånebehov forbundet med at være et særligt sensitivt barn. De er ofte kreative, intelligente, humoristiske, indsigtsfulde og sjove.


    Kreativitet - De sensitive børn kan ofte være ganske kreative. Min søn er vild med at lave hvad som helst med snore, træ fra haven, gaffa-tape, snore, pap og mælkartoner. Han er vild med at gå rundt ihaven og hygge sig både alene, sammen med en ven eller sine skøskende.

  • Indlevelsesevne - som forælder til et sensitivt barn kan man have gode snakke  om reaktionsmønstre, empati, sociale relationer og andre abstrakte emner, hvor han udviser en sjælden indsigt og forestillingsevne i forhold til at kunne give flere perspektiver på andre menneskers handlinger og motiver. Det er ganske unikt at opleve.

  • Ansvarlighed - Min søn udviser høj grad af ansvarlighed i forhold til sin loyalitet overfor os som familie, sine venner og de faglige forpligtigelser i skolen. Han husker næsten altid sine lektier og udviser omhu i forhold til at få lavet lektierne til tiden. De sensitive børn er ofte meget ansvarlige og udviser ansvar i alle livets relationer.

  • Der er mange fordele ved at være et særligt sensitivt barn. De meget fine menneskelige egenskaber vil være et godt fundament til at navigere i livets kompleksitet senere i livet. Det er bare vigtigt at kende og forstå betingelserne for den særlige sensitivitets store potentiale for ikke at risikere at få psykiske lidelser i form af stress og depression.