De særligt sensitive børn - kendetegn


Dette indlæg vil give nogle bud på hvilke karakteristika et særligt sensivt barn kan have.
Med udgangspunkt i artiklen fra http://www.sensitiv.dk/ vil jeg, som mor til et særligt sensitivt barn, give nogle bud på, hvordan det er muligt at "kategorisere" den særlige sensitivt, dens styrker, fordele og udfordringer. Overordnet set er der to grundlæggende kendetegn for særligt sensitive børn. Kendetegn, der vil være typisk og definerbart i forhold til at beskrive særligt sensitive børn.


  • særligt sensitive børn og unge bearbejder stimuli dybere i nervesystemet.
  • særligt sensitive børn og unge har en lavere tærskel for en høj arousal, dvs. at de hurtigere går "op i gear", når de bliver stimuleret af omgivelserne.

Dit barn kan reagere på lyde, lugte, sansninger, dårlige stemninger, for store udsving i de almindelige daglige og huslige rutiner, hvis barnet er meget træt eller har været i fuld gang med aktiviteter hele dagen.har været igang hele ugen. Barnet kan, med den rette støtte i omgivelserne, lære at regulere følsomheden ved at gå tidligere i seng eller ved at lukk sig inde på værelset og lege med sig selv for at "fordøje" de mange og overvældende sanseindtryk..

Fysisk sensitivitet
Det kan være særlig følsomhed over for høje lyde, stærke farver, berøring, tøj, der kradser,mad og smagsoplevelser. Fysisk sensitivitet kan også omhandle træthed, varme, kulde, smerte og sult, hvor nervesystemet er højt gearet til at mærke afvigelser fra den optimale tilstand. I fysisk leg med andre børn kan deres berøringer virke overvældende og grænseoverskridende.

Social sensitivitet
Særligt sensitive kan virke mere forsigtige og generte i nye situationer. Hvis de er forberedte og føler sig rolige og trygge er de gode til at skabe kontakt til andre. De er meget sensitive, når andre er vrede, kede af det eller har andre stærke følelser og kan blive "smittet" eller drænet af andres følelser. De bryder sig ikke om uretfærdighed eller løgne, og reagerer ofte ekstra stærkt på kritik. Når de er tilpas stimulerede, er dee ofte omsorgsfulde, medfølende, ansvarlige og loyale. I de yngre klasser havde han meget brug for at se de andre børn an, men i dag hvor han har skiftet skole er der sket en stor forandring og han har ikke brug for hjælp til at arrangere legeaftaler eller andre sociale arrangenter.  I 2. klasse reagerede han stærkt på at en af hans klassekammerater blive bidt i skolegården af en dreng, der har svært ved at finde ud af de sociale spilleregler. Min søn blev meget påvirket af det og vi blev nødt til at snakke længe om det før end at hans "arousal-niveau" var faldet og han kunne slappe lidt af. Han følte stærkt med den dreng, der var blevet bidt og ville gerne, at vi skulle ringe til hans forældre om aftenen for at sikre, at drengen havde det godt. Sensitive børn kan reagere meget stærkt på kritik og føle sig meget forurettede. De trækker sig ofte og kan være ked af det længe efter. Selvom det kan være svært må du ikke råbe af dit sensitive barn. Det er en direkte årsag til udvikling af nervøsitet, angst og lavt selvværd. I takt med, at barnet modnes bliver det lettere at tale med det om eventuelle fejl og mangler i takt med, at deres kognitive kompetencer modnes.

Personlig sensitivitet
Et rigt indre liv, er moden, familiens lille filosof. Særligt sensitive har ofte meget intense følelser, de kan have let til tårer, latter, begejstring, vrede eller frustration - og til selvkritik. De har et rigt indre liv, er ofte eftertænksomme "familiens lille filosof" og yderst kreative, de opfinder usædvanlige lege og kan nyde at være alene og fordybe sig i egen fantasiverden. "Jeg kan føle andre mennesker" sagde min søn fornylig. Det slog mig som hammer. Det er bare så rammende og præcist udtrykt. Vi har ofte snakke om reaktionsmønstre, empati, sociale relationer og andre abstrakte emner, hvor han udviser en sjælden indsigt og forestillingsevne i forhold til at kunne give flere perspektiver på andre menneskers handlinger og motiver.

Ideologisk sensitivitet
I en tidlig alder kan særligt sensitive tage stilling til sociale og samfundsmæssige problemer. F.eks. kan de ønske at blive vegetarer for at passe på dyrene, de kan tænke meget dybt over, hvorfor der findes krig, sult, fattigdom og forurening. Og de kan blive meget påvirkede social uretfærdighed, vold og "det onde" i spil, film og medier. Som et særligt sensitivt menneske kan jeg konstatere, at det lige præcis var her, min sensitivitet havde sit højdepunkt som barn. Jeg tænkte dybt i 1980´erne på forureningen, atombomben og spurgte ofte min far:"Er det forurening?", når vi gik forbi de store osende elektriske anlæg.

Spirituel sensitivitet
Nogle særligt sensitive er i en tidlig alder tiltrukket af indre fordybelse, åbenhed over for at tro på noget andet og mere end den fysiske verden. I en tidlig alder søger de mod søndagsskole, korsang eller andre typer aktiviteter, hvor der er åbenhed for at spirituelle og åndelige kvaliteter bliver dyrket. Min søn er meget optaget af religiøse spørgsmål og er ikke afklaret med om han tror på Gud eller ej.


Forskelle og nuancer i sensiviteten
Særligt sensitive børn og unge kan ikke skæres over én kam, der er mange forskelle og nuancer. Et barn, som især er socialt og ideologisk sensitiv, adskiller sig fra et meget fysisk sensitivt barn osv. Det er en god ide, at de voksne omkring barnet har en nuanceret og præcist billede af de områder, hvor barnet især er sensitivt, så de kan give den bedst mulige støtte til en positiv udvikling. Dette er ganske vist korrekt. Der er dog adskillige forældre, der dagligt må slås med, at deres børn ikke fungerer hensigtsmæssigt i skole og sfo fordi der ikke er fokus eller observans på disse børn. Ofte aner pædagoger og lærere intet om sensitive børn og dermed tilpasse deres måde at håndtere disse børn på. Der er en enorm gave, en stor udfordring i disse børn. De er ofte intelligente og har gode muligheder for at udøve deres virke indenfor mange humanistiske, sociale og sociologiske arbejdsfelter.

Husk, der kan være stor variation i de ovenfor nævnte områder. Måske har dit barn sin specifikke særlige sensitivitet indenfor et, flere eller alle områder. Det vigtigste er at blive klar over, hvor barnets særlige sensivitet kræver en ekstra indsats og kendskab så risikoen for psykiske helbredsproblemer i voksenlivet minimeres.