Bogen "sanseintegration hos børn"

Da jeg i sin tid søgte information og viden om min søns sanseintegrative dysfunktioner og deres betydning for hans almene trivsel faldt jeg over den første og revolutionerende bog om området skrevet af A. Jean Ayres "Sanseintegration hos børn". Hun levede fra 1920-1989 og jeg ville ønske, at jeg kunne sende hende en personlig tak den dag i dag.
 Den bog gjorde en verden til forskel for mig i forhold til at bevare håbet om, at mine søns vanskeligheder kunne afhjælpes ved hjælp af den korrekte træning og en dybdegående analyse af, hvor hans specifikke dysfunktioner i det sanseintegrative lå. Bogen Sanseintegration hos børnbeskriver og forklarer sammenhængen mellem forstyrrelser i sansebearbejdning og lærings- og trivselsvanskeligheder hos børn med sanseintegrative dysfunktioner.

Bogen oversætter hovedideerne i sanseintegrationsteorien og de forskellige behandlingsformer til almindeligt sprog og beskriver klart karakteren af sanseintegrative dysfunktioner, samt hvordan disse subtile problemer vanskeliggør dagligdagen for børn med disse lidelser og deres forældre, og hvad man kan gøre for at hjælpe. Det betød for mig, at jeg begyndte at forstå de bagvedliggende neurologiske tilstande og dermed bedre kunne handle i den tilstand af frustration, der ramte mig da jeg kunne se min søns vanskeligheder uden at hverken lærer eller pædagog i sfo forstod hvad det handlede om.

Jeg fik helt konkrete idéer til hvordan jeg kunne arbejde videre med at give min søn de rette skånehensyn for alt for mange stimuli, respektere hans behov for fred og ro, men samtidigt udfordre ham de på de rigtige områder som han fortjener. A. Jean Ayres beskriver indlevende de vanskeligheder et barn med sanseintegrative dysfunktioner står overfor i både børnehave, skole og sfo. Problemer med at forstå de sociale koder i samspillet med andre børn, taktilskyhed overfor stærke lugte, berøringer og sansninger. Auditiv sensitivitet i forhold til høje lyde og larm generelt. Problemer med indlæring og social trivsel fordi sanseapperatet er umodent.

Bogen kan købes via dette link og er i øjeblikkets nettets billigste udgave.

Køb den og bliv inspireret, klogere og få et spirende håb om at det er muligt at gøre en effektiv forskel for vores børn