Stress kan ødelægge dit sensitive barns trivsel

Er du forælder til et særligt sensitivt barn, som i en periode har været udsat for svære psykiske belastninger i form af manglende trivsel i deres dagtilbud eller skole? Reagerer dit sensitive barn med forskellige symptomer på stress og "overload" af negative sanseindtryk, så bør du være meget opmærksom på at reagere.
Trives dit sensitive barn ikke og har flere af de følgende symptomer er det tid til at handle

  • Hyppige gråd- og eller raserianfald
  • Klager over mavepine, hovedpine eller svimmelhed
  • Trækker sig mere end normalt 
  • Vil være alene på sit værelse i lang tid ad gangen
  • Vil ikke have legekammerater med hjem
  • Går alene rundt i sfo eller børnehave
  • Svigtende appetit 
  • Manglende interesse for lektier og fritidsinteresser
Måske kan det være andre symptomer, som ikke lige er beskrevet her. Vær klar til at handle på din fornemmelse, hvis dit sensitive barn er i dårlig trivsel. Undersøg eventuelt sagen ved at kontakte de relevante fagpersoner tilknyttet dit sensitive barn i hverdagen. Tal med forældrene til de børn dit barn normalt er interesseret i at lege med. Forsøg en konstruktiv dialog med både personale, lærere eller skoleleder. Sæt en tidsfrist for, hvornår I som familie vil se en bedring i dit sensitive barns almene trivsel og hvis ikke diverse tiltag virker, så undersøg og find derefter et andet tilbud til dit sensitive barn. 

Dårlige og komplekse trivselsmiljøer i børnehave eller skole er skadelige for sensitive børns udvikling og trivsel. De kan ikke tåle mobning, fysiske overfald eller uforudsigelig voldelig adfærd fra andre børn igennem længere tid og alle børn har krav på at være i et miljø, der både inspirerer, motiverer og udvikler dem til fulde med deres potentialer. 

Stol på din intuition og lad være med at vente alt for længe.