Sensitive børn har grænser for social inklusion

I den offentlige debat fýlder debatten om social inklusion rigtigt meget i disse år. Christine Antorini er på vej med en lovændring, der betyder, at flere børn med særlige behov skal tilbage til de "normale" klasser.
Tanken er mere inklusion på grund af færre penge i skolerne. Desværre er der ikke mange, der har debatteret hvilke konsekvenser det kan have for de andre børn i klassen, der skal rumme og inkludere børn med særlige behov på én gang.

Særligt sensitive børn er gruppe af de børn, som kan have svært ved at trives i en klasse, hvor der skal rummes mange børn med særlige behov. Det gælder børn, hvis diagnose betyder, at de kan have en uforudsigelig og voldelig adfærd, når de presses eller har svært ved at håndtere de krav, der stilles til at være i en klasse med mange børn.

Når sensitive børn bliver slået gentagne gange, sparket, jaget op i de øverste trækroner i en skolegård, låst inde i et skab i svømmehallen, banket med et rollespilsværd af 2-3 andre børn med udadreagerende og uforudsigelige handlemønstre og mange andre grænseoverskridende oplevelser, bliver sensitive børns nervesystem voldsomt overbelastet og de kan udvise tydelige og akutte tegn på stress.

Skolen og samarbejdet med forældre
Når det sensitive barn udsættes for voldsomme og grænseoverskridende oplevelser af enhver art er det forældrenes pligt at reagere hurtigt og insisterende. Der bør holdes møder med de involverede fagpersoner - pædagoger, lærere og skoleleder, hvor der bør lægges en hurtig og øjeblikkelig plan for, hvordan grænseoverskridende adfærd ophører øjeblikkeligt. Ideelt set bør både lærere og skoleleder anerkende disse episoder for at kunne handle i forhold til at stoppe hændelserne, der krænker det sensitive barn. Hvis ikke vi forældre mødes med anerkendelse og accept i forhold til disse oplevelser vores børn oplever, så er det håbløst at fortsætte kampen. Den eneste mulighed vi som forældre har til sensitive børn er så at træffe en kvalificeret vurdering af om vi kan fortsætte samarbejdet med skolen eller om vi bør finde et andet skoletilbud

Når du som forælder har reflekteret længe over om det vil være muligt at løse problemerne på skolen, så har du gjort din pligt som forælder. Fortsætter problemerne for dit sensitive barn, så er det på tide at overveje andre skoletilbud.

Når forholdet imellem antallet af normaltfungerende børn og børn med vidtrækkende særlige behov ikke harmonerer nogenlunde ligeligt på vægtskålen, opstår der desværre en betydelig risiko for, at der vil ske flytning af børn til andre skoler, men som forælder til et sensitivt barn kan du i princippet være fløjtende ligeglad. Dit sensitive barn har fortjent retten til at gå i glad i skole hver dag og bruge energien på at lære og udvikle sig i ro og fred for udadreagerende og uforudsigelige klassekammerater.