Gode råd til pædagoger - sådan gør du i forhold til sanseintegration

Er du professionel pædagog? Arbejder du i en daginstitution med børn så har du sikkert stødt på børn, der har sansemotoriske problemer i varierende grad. Det betyder, at der er børn på din stue, der kan være klodsede, udadreagerende eller passive og stille.
Der kan være børn, som er bange for fysiske aktiviteter, tilbageholdende eller fuld af energi med en lav koncentrationsevne om alle aktiviteter, der kræver at man er vedholdende og i stand til at sidde stille.

 Disse børn har forældre, der gerne vil mødes på en anerkendende og indlevende måde, når du skal konfrontere forældrene med dine overvejelser. Her kan du læse et par gode råd om hvordan du bør agere som professionel pædagog i forhold til at møde forældrene på en hensigtsmæssig måde. Jeg blev selv mødt på en yderst uprofessionel måde en fredag eftermiddag for flere år siden foran lågen til børnehaven af en pædagog, hvis måde at kommunikere på satte nogle dybe spor i forhold til relationen til min søn, som først nu er ved at finde sit naturlige leje. Det er derfor SÅ vigtigt, at du er indlevende, omsorgsfuld og professionel i din kommunikation.
ccc
  • Lav gode skriftlige iagttagelser på barnet
  • Drøft dine iagttagelser med din kolleger
  • Læs relevant litteratur om emnet. Her på siden kan du finde relevante bøger om sanseintegration
  • Husk den anerkendende og respektfulde dialog
  • Inviter forældrene til et møde, hvor dine iagttagelser fremlægges
  • Fremhæv altid barnets gode sider eller egenskaber
  • Husk, at forældre er meget sårbare i forhold til at få at vide, at deres barn har problemer
  • Lyt og spørg ind til om forældrene har gjort observationer, der ligner dine
  • Fremlæg dine overvejelser i forhold til om det er så alvorligt, at PPR bør inddrages
  • Læg en plan sammen med forældrene om, hvad der skal ske fremefter
Følger du ovenstående plan optimerer du dine muligheder for at få en god dialog med forældre, der står overfor svære følelsesmæssige udfordringer fordi deres barn har sansemotoriske problemer.